‘PORCA MISERIA’

‘Vegan economy’ (II)

Després de les hamburgueses fake BeyondMeat de la setmana passada, seguim en el món vegà, un món tan potent que ha contaminat fins i tot un àmbit gris com el de les empreses d’inversió. Hi trobem uns consultors que volen crear un índex vegà a la Borsa de Nova York, el US Vegan Climate Index, que farà la llista només d’empreses que respectin uns cànons determinats. De tot el que expliquen m’he quedat amb una frase: un inversor estalviarà (mai més ben dit) la matança de 13 animals per cada 1.000 dòlars invertits, tot i que no em puc imaginar com ho han arribat a calcular. S’anomenen Beyond Advisors, tres assessors vegans amb currículums de pes. Reflexions? Primer de tot veiem com l’adverbi beyond, arran de les famoses hamburgueses, s’ha quedat com a eina de màrqueting en aquest àmbit. Després, podem fixar-nos que l’espai per a un mercat ideològic dels productes financers està lluny de ser cobert. Jo, per exemple, voldria un índex sense empreses que comercialitzin pals de selfie.