‘PORCA MISERIA’

Els ‘zombis’ que recullen deixalles