El volum invertit a la borsa creix un 28%

El total de fluxos canalitzats al mercat entre el gener i el setembre arriba als 25.555 milions d'euros

En el tercer trimestre de l'any la inversió a la borsa espanyola va totalitzar 6.102 milions d'euros, cosa que va fer incrementar el volum global dels primers nou mesos fins als 25.555 milions. Això va suposar un augment del 27,7% sobre el mateix període de l'any passat.

Aquesta alegria, que ha tornat a la borsa especialment en l'últim trimestre, que es va acabar al setembre, s'ha concentrat en les ampliacions de capital (destaca la del BBVA, mentre que la de Banc Sabadell es va acabar a l'octubre) i els dividends pagats en accions, anomenats scrip dividend . Aquesta última modalitat de pagament a l'accionista ha comptabilitzat 7.838 milions en l'acumulat de l'any en curs, cosa que ha representat un augment del 21%. Si es té en compte només el període entre el juny i el setembre, la progressió encara és més espectacular, amb un creixement del 49,7%.

Aquestes dades, incloses en els resultats trimestrals de la societat Bolsas y Mercados Españoles (BME), es complementen amb l'activitat de renda fixa, que en el tercer trimestre va suposar la contractació de 272.011 milions, amb una davallada del 54% sobre el tancament de l'any passat. Malgrat això, es va registrar un increment del 55,9% en el nombre d'operacions, que va contribuir a compensar en part la disminució en l'efectiu intercanviat.

En el conjunt dels nou primers mesos, la negociació de renda fixa ha disminuït un 43,3% en efectiu i un 8,2% en nombre d'operacions.

Beneficis plans

BME va obtenir un benefici net de 105,2 milions del gener al setembre, una xifra que va representar un repunt del 0,1%. Tot i el petit augment, l'empresa va remarcar a través de la informació dipositada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que es tractava d'un punt d'inflexió, perquè l'evolució dels resultats és "per primera vegada positiva aquest any".

Aquest canvi de tendència s'observa en l'activitat desplegada durant el tercer trimestre. Entre el juliol i el setembre, BME va obtenir uns guanys de 33,1 milions, que van representar un creixement del 6,8% sobre el mateix trimestre del 2012. La facturació que va rebre la societat del negoci de renda variable va caure un 3,3%, fins als 83,2 milions, amb uns resultats abans d'amortitzacions ( ebitda ) de 59,9 milions, un 3,6% menys.

En renda fixa, la davallada va ser més contundent, i va reflectir la reducció d'activitat ja explicada. D'aquesta manera, els ingressos en aquest segment es van reduir un 9,6%, fins als 6,5 milions, mentre que l 'ebitda es va situar en els 4,2 milions, i va comptabilitzar una reducció del 13,3%. BME, igual que la majoria de les empreses que cotitzen a la borsa, també va fer un esforç per reduir despeses. D'aquesta manera, els costos operatius del tercer trimestre es van anotar un descens del 2,8%. El benefici per acció de la societat gestora fins al setembre va augmentar fins als 1,26 euros.