L’EXECUTIVA AGRESSIVA
L’EXECUTIVA AGRESSIVA

El teorema de l’Executiva

Quan a l’institut estudiava física o química (quina enyorança de resultats exactes i comprensibles!) sempre tenia fantasies amb la idea de donar nom a una unitat de mesura. Igual que Newton, Joule, Coulomb, Kelvin o Ampère, per què no hi podia haver res que es digués com jo? Esclar que per aconseguir-ho havia de fer una gran aportació a la ciència, descobrir un nou element químic, formular una fórmula per mesurar algun fenomen físic o fins i tot crear un teorema, com el de Pitàgores.

La trajectòria acadèmica i la carrera professional m’han allunyat de la meva estimada ciència, però just ara resulta que tinc una fórmula! El teorema de l’Executiva no mesura ben bé res, però sí que ofereix una informació molt valuosa per a l’interès general: com van les coses.

L’enunciat diu així: “Com més forta és una crisi, més intenses són les vacances, ponts i festius”. O bé: “El nombre de trucades que reps un festiu que vas a l’oficina o a l’agost és inversament proporcional a la intensitat de la crisi: com més forta és la crisi i el desànim, menys trucades reps”.

Crec que cal explicar la gènesi del teorema: l’observació empírica. Com que sóc una gran pringada, em passo bona part dels ponts, festius i vacances a l’oficina, atenent tots els telèfons. I he observat que, quan la crisi és forta i la gent està depre, aprofiten aquests dies per desaparèixer i desintoxicar-se passant temps amb família, amics... En canvi, quan l’economia s’anima, la gent està més activa els divendres a la tarda, els ponts o les setmanes d’agost.

La fórmula pot ser revolucionària a les escoles d’economia, a Harvard, a la London School of Economics... Tothom pensa que quan hi ha crisi la gent treballa més, hi ha menys absentisme, però entre els pringats que treballem en festius (emprenedors, autònoms i altres infeliços), l’absentisme en dies festius augmenta precisament amb la crisi.

Intensitat de la crisi = (-) nombre de trucades en dia de festa * (+) absentisme laboral / PIB.

Ja sabeu, la unitat de mesura són executives/euros.

Ànims, ja queda menys per tenir un mojito a la mà! Jo ja m’estic visualitzant estirada a la platja...