REFLEXIÓ

Les 'telecom' xineses esdevenen competidores globals