PUNTS BÀSICS
Nassim N. Taleb

Sis lliçons que hem après de Nassim N. Taleb

Sis lliçons que hem après de
 Nassim N. Taleb Zoom

“Si obtens recompenses, també has d’assumir els riscos, no deixar que altres paguin el preu dels teus errors. Si poses en risc els altres i en surten perjudicats, has de pagar un preu. Jugar-se la pell manté la supèrbia humana sota control”.

“Ves amb compte amb la persona que t’ofereix el seu consell dient-te que has d’emprendre certa acció «bona per a tu» quan en realitat també redundarà en el seu benefici, mentre que el perjudici que tu pateixis no l’afectarà”.

“Allò que es pot presentar i expressar en una narració inequívoca i que convenci els més imbècils és una trampa per a imbècils”.

“Un empleat és més valuós per a l’empresari que per al mercat. Quan es tracta de decisions importants no es pot confiar en persones la supervivència de les quals a l’empresa depèn de l’«avaluació laboral» feta per algú superior”.

Zoom

“Potser penses que el director de la CIA és l’home més poderós dels Estats Units, però resulta que el venerable David Petraeus estava més indefens que un conductor de camions. El paio ni tan sols podia tenir una relació extramatrimonial. Pot ser que tingui a les seves mans la vida dels altres, però continua sent un esclau. I tota l’administració pública s’organitza sobre la base d’aquest principi”.

“És immoral oposar-se al sistema de mercat i no viure en una barraca o una cova ben lluny del mercat (en algun lloc de Vermont o al nord-oest de l’Afganistan). Però hi ha una cosa pitjor: és molt més immoral defensar les virtuts de la nostra vida sense assumir-ne les conseqüències directes”.