Perfil
Glòria Pivetal

Miquel Camps

Gerent de Miquel Camps / President de PIMEC autònoms

Miquel Camps Zoom