Perfil
Jordi Planas

Marc Serra

Fundador i director executiu de Roamler Ibérica i B Global Cat

Marc Serra Zoom