Perfil
Jordi Planas

Francesc Font

Confundador i conseller delegat de Bandit

Francesc Font Zoom