Perfil
Glòria Pivetal

Elena Massot

Consellera delegada de Vertix

Elena Massot Zoom