CHRISTIAN DE ANGELIS

Les set diferències entre el consumidor precrisi i l'actual

Els últims sis anys han transformat l'origen dels ingressos i el destí de les despeses dels catalans, que depenen més dels subsidis, gasten més en l'habitatge i compren menys roba

Les set diferències entre el consumidor precrisi i l'actual Zoom

En només uns anys, la crisi econòmica ha generat una profunda transformació en el si de les famílies catalanes i espanyoles. Per necessitat o per efecte psicològic, el consumidor d'abans de la crisi és molt diferent de l'actual, i ho demostra en el seu comportament davant de diversos aspectes. Quines són les set diferències principals?

1 __ MÉS POBRE

L'any 2006, abans de l'inici de la crisi, només el 26,6% dels catalans reconeixien dificultat o molta dificultat per arribar a final de mes. Sis anys després aquesta taxa arriba al 32,1% dels catalans, segons dades de l'Instituto Nacional de Estadística (INE). També canvia la situació entre les famílies més benestants. Si l'any 2006 un 13,7% dels catalans afirmaven que arribaven amb facilitat o molta facilitat a final de mes (l'any 2007 aquesta taxa va arribar al 17,5%), l'any 2012 aquest grup més privilegiat baixa al 8,7%.

2 __ MENYS DESPESA

El canvi en la situació econòmica de les famílies també ha provocat una caiguda en la despesa mitjana dels catalans. L'any 2012 cada català va gastar una mitjana d'11.870,56 euros, enfront dels 14.466,43 euros de l'any 2006. La caiguda en aquests anys arriba al 4,8%.

3 __ MÉS DESPESA EN LA LLAR

La despesa més important en el pressupost familiar continua sent l'habitatge i els seus subministraments: aigua, llum, gas, etc. Però la seva importància augmenta. Si el 2006 cada persona dedicava el 27,1% de la seva despesa total a aquesta partida, el 2012 aquesta proporció puja al 33,7%. La despesa en la llar i els subministraments ha augmentat en aquests anys de crisi un 18,3%, amb una mitjana de 619,7 euros més per persona.

També puja la proporció de despesa destinada a alimentació i begudes no alcohòliques, que passa del 13,4% del total el 2006 al 14,6%.

4 __ MENYS EN TRANSPORT I MODA

Els transports, que abans de la crisi suposaven la segona partida més important de despesa per als catalans, passen al tercer lloc (superats per l'alimentació). La despesa anual va baixar un 23,4% del 2006 al 2012 i les famílies hi dediquen ara 406,4 euros menys per persona que abans de l'inici de la crisi.

La baixada més significativa en termes relatius correspon a la roba i el calçat: la despesa mitjana ha passat dels 840,1 euros per persona el 2006 a 560,39 euros per persona sis anys després, cosa que implica un descens del 33,3%.

5 __ COMERÇ ELECTRÒNIC

En els últims anys s'ha generalitzat a Espanya l'ús del comerç electrònic. L'any 2006 1,28 milions de catalans havien fet ús alguna vegada del comerç electrònic. Durant el 2012 aquesta xifra augmentava a 2,1 milions de persones. A més, les compres online es fan ara per tot tipus de productes, quan només fa uns anys es concentraven en viatges i turisme. Per exemple, actualment el 26,6% dels catalans ha comprat alguna vegada roba o material esportiu a través de la xarxa, enfront del 9% d'abans de la crisi.

6 __ MENYS PROPIETARIS

Una altre canvi destacable és el règim de tinença de l'habitatge principal de les llars. Per exemple, el 79,4% dels catalans residien l'any 2006 en un habitatge en propietat; l'any 2011 aquesta taxa baixa al 75,8%. Curiosament, també baixen les famílies que estan de lloguer en forma de cessió gratuïta o amb preus inferiors als del mercat: l'any 2006 aquest grup arribava al 10,3% del total i el 2011 baixava al 9%.

7 __ DEPENDENTS

El 2012 el 8,4% de la població té els subsidis (per desocupació o altres) com a principal font d'ingressos, enfront del 2,2% del 2006. Les pensions (contributives i no contributives) també guanyen importància, en passar de ser la principal font d'ingressos del 23,7% dels catalans al 25,7%.