JORDI ALBERICH

El sentit de les Noves tecnologies

El sentit de les  Noves tecnologies / CRISTINA CALDERER Zoom

Ara que sembla que es confirmen alguns senyals de recuperació, el debat se centra en quins han de ser els eixos de futur de la nostra economia, i el discurs dominant situa el protagonisme en els nous emprenedors i en les empreses de noves tecnologies. Alhora, escarmentats com estem encara per la desfeta dels últims temps, tots anem dient que cal no tornar a cometre els errors del passat.

No posaré en dubte la importància de la indústria digital, però crec que tendim a exagerar i a confondre el fi amb l’instrument. Les noves tecnologies han de ser, essencialment, un instrument al servei de les companyies que ja produeixen, o comercialitzen, béns i serveis.

Així, un bon ús de les TIC pot fer més competitives les nostres empreses en els seus mercats i, fins i tot, els pot permetre plantejar-se nous reptes, com ara la internacionalització. Són coneguts els casos de pimes que, recolzant-se en les TIC, han aconseguit una presència ja estable en mercats exteriors. En cas d’haver-se plantejat la internacionalització segons paràmetres més tradicionals, com obrir delegacions, no els hauria resultat viable.

Tot reconeixent la necessitat de nous emprenedors, la prioritat de la nostra economia no pot ser altra que consolidar el teixit empresarial ja existent. Per això cal que, en general, les nostres empreses assoleixin més capitalizació i més grandària i que, també, aprofitin les possibilitats que les TIC obren en tots els àmbits.

El que cal, sobretot, és donar a conèixer els exemples d’empreses tradicionals que saben aprofitar les opcions que els ofereixen les noves tecnologies. I d’exemples en tenim.

Pel que fa a no caure en errors del passat, ja conec el cas de diverses persones que han perdut bona part dels seus estalvis en companyies digitals de recent creació, que havien desenvolupat productes que oferien més i millor informació, però una informació que ningú els demanava. Alguns hi van invertir enlluernats pel glamur i, sobretot, per l’aspiració de multiplicar per molt la inversió: la dinàmica pròpia de les bombolles.