OPINIÓ
JOSEP OLIVER

Les reformes Que vénen

Els mitjans i la població en general han estat discutint aquests dies l'abast del programa de reformes presentat pel govern de Rajoy i finalment enviat a Brussel·les. Algunes de les que es van anunciar tenen evident importància, però en tenen molta més dues mesures només apuntades i que han rebut menys atenció. La primera és la determinació de l'anomenat factor de sostenibilitat de les pensions, que implica desvincular el càlcul de les pensions de l'increment de l'IPC i, en general, que els elements que es tindran en compte per actualitzar-les seran menys beneficiosos per als pensionistes. Entre els indicadors que s'utilitzin sembla que hi figuraran l'evolució de la relació cotitzadors/pensionistes, altres variables poblacionals o el creixement del PIB, uns elements que, atesos els canvis demogràfics del país, tendiran a reduir la generositat del sistema. A més a més, la reforma que es presentarà abans del juliol no es limita a l'actualització de pensions, sinó que afectarà el mètode de càlcul. Tot plegat implicarà retallades en el seu import.

L'altre element rellevant és el de l'avaluació dels efectes de la reforma laboral. Qui efectuarà el balanç del primer any de la reforma no seran organismes espanyols sinó una institució internacional, com l'OCDE. Des de Brussel·les s'ha estat insistint que la reforma laboral va quedar curta, i que s'haurien de reforçar els mecanismes de flexibilitat, és a dir, contenció salarial i millora de la productivitat.

Les dues reformes previstes constitueixen el nucli dur del compromís que ha assumit el govern espanyol amb Brussel·les perquè se'ns permeti un ajust pressupostari més suau, de manera que no serà fins al 2016 quan possiblement situem el dèficit públic per sota del 3%. Tot i que el programa de reformes sembla molt contingut i d'un abast limitat, no s'ho creguin. De cap manera s'hauria permès a Espanya moderar sensiblement l'ajust fiscal sense que, al mateix temps, el govern oferís contrapartides rellevants. La reforma de pensions i una possible nova reforma laboral han estat més que suficients. Primer, les reformes. I després, solament després, l'ajuda.

 Catedràtic d'economia aplicada de la UAB