Professor d'Esade i consultor
JOSEP MARIA GALÍ

El racó del consumidor

Intercanvis

Actualment estan creixent com bolets noves maneres de satisfer necessitats antigues. Per exemple, ara si vaig de viatge a Berlín puc anar a un hotel, intercanviar la casa amb algú que vulgui fer el viatge invers o estar-me en una habitació que he reservat a través d'una web. Si necessito un cotxe el puc llogar, però també puc demanar-li a un amic que me'l deixi. Al final, tinc una solució igual de convenient i m'estalvio diners, i sovint, temps. Consum col·laboratiu, intercanvi de béns sense transaccions monetàries, autogeneració de serveis i béns que en l'economia industrial són aprovisionats pel mercat, heus aquí el que està creixent.

Desestabilitzar

La desestabilització del sistema és immediata. Els que fan negoci amb la manera tradicional de satisfer la necessitat (els hotels, per exemple), es queixen de competència deslleial, i fan valer el seu rol de col·laboradors amb l'Estat per avortar el creixement d'aquests models innovadors. Per cert, sempre m'he preguntat per quins set sous he de deixar una identificació quan vaig a un hotel. No la deixo pas quan vaig a un restaurant... o al futbol. Actualment, el sector hoteler està pressionant l'administració contra els formats d'allotjament online. Aviat ens faran pagar una llicència fiscal per llogar quatre dies una cambra que no fem servir a casa nostra...

Impostos

És evident que les noves formes de consum que surten d'un mercat tradicionalment regulat posen sobre la taula noves realitats. La primera és que en créixer les formes de consum que no generen tributació, els impostos indirectes tendiran a ser menys importants, si no és que els continuïn apujant, cosa que encara incentiva més a sortir del mercat regulat. La segona és que per compensar la baixada d'impostos indirectes s'hauran d'incrementar les taxes directes sobre la renda i el patrimoni. I si això no és possible, només queda aplicar un règim sever a les despeses de l'Estat.