NICOLA PADOVAN

Per què fracassen els països?

Des d'una perspectiva científica, em pregunto: com és possible? Com és possible que Espanya estigui deixant escapar la gallina dels ous d'or? Ho dic perquè si analitzem des d'un punt de vista empresarial el que ha passat amb la Via Catalana està clar que Catalunya és no solament la regió espanyola que més ha aportat a aquesta multinacional ibèrica , sinó la que més hauria pogut fer per al conjunt de l'Estat. Una gent que organitza el que ha organitzat, ¿què hauria pogut fer per aquesta multinacional obtusa si solament hagués tingut il·lusió en un projecte comú? Quins són els directius que han deixat escapar aquesta filial tan productiva? Llegiu el llibre Por qué fracasan los países , de Acemoglu i Robinson, i mireu quina tradició econòmica té la Gran Castella : la d'una cultura econòmica extractiva, que privilegia extreure riquesa a favor d'una elit en lloc de generar-la en totes les capes socials. Fa centenars d'anys, i sense punt de comparació, s'hauria dit: per què carai necessito màquines si tinc esclaus?