La producció i la inversió milloren, a l'espera del repunt del consum intern

La utilització de la capacitat productiva arriba al 75,4%, a prop de la mitjana del sector, mentre les vendes a l'exterior segueixen marcant un superàvit comercial que decaurà quan la demanda catalana activi les importacions

La producció industrial a la zona euro va pujar un 1,8% el novembre passat, segons les últimes dades d'Eurostat d'aquesta setmana. Es tracta de l'evolució més positiva des del maig del 2010 i suposa un avanç qualitatiu respecte a l'octubre del 2013, que encara va signar un retrocés de vuit dècimes.

En el cas espanyol, la producció va créixer un 1% al novembre respecte al mes anterior. En termes interanuals, l'increment va ser més vigorós, de l'ordre del 2,5%. Sembla, doncs, que la indústria comença a engreixar màquines. Tot és molt tendre, incipient, però igualment esperançador.

El degà del Col·legi d'Economistes, Joan B. Casas, assegura que la indústria hauria d'augmentar el pes en l'economia des de l'actual 18%. "Ja és un sector molt potent, però hauria de tendir a situar-se en nivells d'altres zones europees, com Alemanya o el País Basc, que arriben al 23% del PIB", indica. Casas, que ha participat en els debats d'elaboració del Pacte per a la Indústria, remarca que la indústria hauria de prendre el relleu a la construcció, que actualment suposa el 7% del PIB des dels màxims del 2007, tenint en compte que l'activitat constructora també hauria de reanimar-se, fins a representar el 10% de l'economia.

El professor d'economia d'Esade Josep Comajuncosa manté un discurs similar. "La reindustrialització pendent s'hauria de fer de manera endògena", assenyala. Si a principis de la dècada dels 90, fa vint anys, van ser les multinacionals les que van protagonitzar bona part de les inversions, ara "potser és el torn dels emprenedors locals", va afirmar Comajuncosa. I va afegir: "Però no podem renunciar a res: les multinacionals seran molt ben rebudes".

Diferencial espanyol

La recuperació industrial també està obrint un diferencial positiu respecte al conjunt espanyol. Així, el creixement del PIB a Catalunya, des del punt de vista de l'oferta, es caracteritza per una recuperació de les empreses que ja es va veure en el segon trimestre del 2013 i que es va reforçar entre juliol i setembre.

En el tercer trimestre el sector industrial va repuntar a Catalunya un 1,2%, sobre el 0,7% de creixement del segon trimestre. En canvi, a Espanya la caiguda entre el juliol i el setembre va ser de l'1%, mentre que entre el març i el juny la davallada va ser mes elevada, del 2,6%. Aquesta evolució ve reforçada pel turisme, que creix igualment a Catalunya per sobre de l'Estat, segons les dades de Foment del Treball.

D'altra banda, els indicadors d'oferta mostren una reactivació de la inversió. Això també ve donat per l'augment de la utilització de la capacitat productiva que s'ha detectat des del segon trimestre de l'any passat. Segons l'últim estudi de l'economia espanyola de La Caixa, a finals del 2013 aquesta utilització ja arribava al 75,4% del total de la capacitat i s'apropava a la mitjana històrica, situada lleugerament per sobre del 80%. També el nombre d'empreses creades va créixer durant l'any passat a nivell espanyol. Un total de 93.781 companyies van iniciar la seva activitat, cosa que va representar un 5,6% més. El radar empresarial Axesor identifica que encara s'està lluny dels nivells del 2008, perquè l'activitat empresarial de l'any passat està un 12% per sota.

En tot cas, les exportacions seguiran impulsant l'economia espanyola aquest any. El desequilibri exterior, que en el segon trimestre del 2008 va marcar un dèficit per compte corrent del 10,6%, va passar a un superàvit del 0,7% durant el tercer trimestre del 2013. Això sí, a mesura que la demanda interna augmenti, les importacions també es recuperaran.