BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

La prima de risc seguirà pujant i la borsa baixant

Últimament sembla que les nostres vides s'estan convertint en una classe avançada d'economia i mercats. Un dels conceptes més de moda és la prima de risc, que és la diferència entre el que es paga entre el bo d'un país i el bo d'un altre país que estigui lliure de risc. Actualment els mercats consideren bo lliure de risc el dels nostres amics alemanys. Però el que realment mesura aquest indicador és la por i la credibilitat, és a dir, la por a la fallida i la credibilitat del país i de la seva economia per fer front al seu deute. I, ¿en què afecta la prima de risc a la borsa espanyola?

Els valors de la borsa espanyola estan lligats directament a la prima de risc. Si l'Estat paga un determinat interès per finançar-se, les empreses radicades en aquest territori sempre hauran de pagar més que l'Estat perquè se suposa que el risc que l'Estat faci fallida és més petit que el risc que ho faci una empresa. D'aquesta manera, a les empreses del país en qüestió els és més difícil finançar-se i, per tant, ampliar les seves activitats i invertir per créixer i mantenir-se.

Així doncs, mentre la prima de risc segueixi pujant, la cotització de les empreses espanyoles seguirà baixant perquè els inversors internacionals segueixen desconfiant en l'economia espanyola. I per això ens preguntem: seguirà pujant la prima de risc i baixant la borsa?

La resposta és clara i contundent: sí. La borsa seguirà baixant i la prima de risc pujant. El nostre govern s'ha comportat de manera temorosa, alentint les reformes i evitant prendre decisions dràstiques que podrien haver salvat l'economia si s'haguessin pres en el seu moment. L'economia espanyola i el sistema financer espanyol han caigut en el descrèdit, en què s'han salvat entitats fortament polititzades com Bankia amb diners públics mentre que s'exigien esforços addicionals als ciutadans.

A més, l'Estat crearà els hispanobons, cosa que convertirà les comunitats en una mena de sindicatura en què els que han fet bé la feina es veuran penalitzats. Sembla que ara Espanya està rendida a l'actuació del BCE, esperant una salvació econòmica davant la por d'Europa que Espanya caigui. Aquesta atonia no fa sinó incendiar més l'economia espanyola castigant les empreses i disparant la prima de risc. A causa de tot això ens trobem amb un Íbex-35 que acumula una pèrdua de gairebé un 29% des que va començar l'any.

Mentre aquesta tempesta política es mantingui i el govern espanyol i la UE no actuïn de manera contundent, l'economia seguirà caient i la prima de risc pujant. Inevitablement, encara queda marge per a les caigudes a l'Íbex-35 i ens queden alguns mesos per aprofitar-se de la tendència baixista del mercat i del càstig internacional a la borsa espanyola.