BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

Qui paga més dividends?

S'acosta l'estiu i també les vacances per a molts, però per a l'inversor és època d'ajustos i de prendre les últimes decisions en l'estratègia de dividends. Els mesos de juliol i gener són els més atractius pel que fa a dividends i estrenen els dos semestres financers de l'any. En total, una vintena d'empreses espanyoles repartiran gairebé 4.000 milions d'euros.

En els temps que corren, en què l'Íbex-35 ha perdut un 21% des de principis d'any i les empreses disposen de molt poca liquiditat, aquestes tenen el dilema de mantenir l'accionista content amb una remuneració extra o bé estrènyer les butxaques en la seva política de dividends donada la situació financera que estan patint. Per això existeix l' scrip dividend , en què l'accionista tria si cobrar el dividend en líquid o en accions de la mateixa empresa, cosa que desfoga els comptes de la companyia [trobareu més informació a la pàgina 15]. D'altra banda, hi ha els dividends ordinaris, que es refereixen als beneficis d'un exercici, i també els dividends extraordinaris, corresponents a algun fet no habitual, com una venda de participades.

En qualsevol dels casos, el dividend té una relació directa amb la cotització de l'acció. El dia que es reparteix el dividend es descompta el seu valor individual del preu de la cotització, fet del tot lògic, ja que aquests diners ja no pertanyen a l'empresa, de manera que baixa el seu valor a la borsa.

Per a aquest juliol, les empreses amb dividends més suculents són ACS amb una rendibilitat del 13,6%, Telefónica amb un 13,0%, FCC amb un 12,4% i el Santander amb un 12,0%, totes pagant el total en 12 mesos i repartint-lo en diverses pagues durant l'any. D'altra banda, les empreses que reparteixen un dividend més baix en les pròximes setmanes són Repsol amb un 7,0%, Acerinox amb un 5,3% i Abengoa amb un 2,2%.

Les rendibilitats esmentades són molt atractives si les comparem amb el teòric actiu sense risc , les lletres del Tresor, que donen un 5,07%. D'una banda, la gestió de les empreses privades donen més confiança que la de l'Estat, es a dir, que els beneficis futurs que pot generar una empresa donen més credibilitat. D'altra banda, el risc que pugui tenir la renda variable compensa la rendibilitat obtinguda a través de dividends.

Això sí, cal recordar que els estius solen ser complicats per a les borses, sobretot entre finals de juliol i principis d'agost, quan la barreja d'escassetat d'inversors i males notícies pot ser explosiva. Només cal recordar l'agost passat, quan la baixada del ràting dels Estats Units per part de Standard & Poor's va provocar una hemorràgia a la borsa durant dues setmanes i només la prohibició de les posicions baixistes va aconseguir frenar l'espiral baixista.