‘PORCA MISERIA’

El ‘retail’ i l’Ajuntament de Barcelona

Hem perdut un altre tros de la memòria de la nostra ciutat. Ha tancat Jocs Mallart, al carrer JaumeI. El substitueix una altra botiga de souvenirs. Demanaven 8.000 euros de lloguer... Sense traspàs. Un carrer per on passen milers de turistes i barcelonins cada dia, i ni una empresa catalana ha volgut anar-hi. Seguim perdent oportunitats, i trobo a faltar una posició activa de l’Ajuntament en l’àmbit del comerç minorista. Cal crear un departament que monitoritzi constantment els locals que surten al mercat (ara mateix el Desigual de la plaça Sant Jaume està en traspàs) i faci d’enllaç amb empreses que ajudin a mantenir la imatge de la ciutat. Un departament relacionat amb tot el que pugui ser valuós per a una empresa retail, des de llicències d’obres fins a subvencions o recerca de personal, coordinat, per exemple, amb Barcelona Activa i altres àrees de l’Ajuntament. Obren una altra botiga de souvenirs i, paradoxalment, el carrer Jaume I és ara menys interessant per als turistes (i residents).