‘PORCA MISERIA’

El ‘retail’ i l’Ajuntament de Barcelona