‘PORCA MISERIA’

El pròxim problema de la UE és França