‘PORCA MISERIA’

¿I si el prosecco comet els errors del cava?