‘PORCA MISERIA’

N’hi ha per a tant amb els Jocs del 92?