‘PORCA MISERIA’

Sense guerres tenim un problema d’estoc