‘PORCA MISERIA’

Les dones i els preus dels restaurants