L’EXECUTIVA AGRESSIVA

En contra de la nova llei de privacitat