L’EXECUTIVA AGRESSIVA

L’arrogància de la història