‘PORCA MISERIA’

¿Volem l’IVA reduït als restaurants?