‘PORCA MISERIA’

Vinçon ha mort. I podria tornar a viure