‘PORCA MISERIA’

Quin negoci, acabar amb el sexisme!