‘PORCA MISERIA’

¿Pren poder als sindicats un salari mínim?