‘PORCA MISERIA’

Futbol i mercats accionarials: un problema