‘PORCA MISERIA’

Deutes i política

Es parla de dèficit. Es parla de com un dèficit massa alt pot fer que un estat deixi de ser realment independent i quedi condicionat pel mercat internacional. I no es parla de l’absurditat que representa que a la Unió Europea cada estat pagui un preu diferent pels diners que demana. El 2018 Itàlia va pagar 64.620 milions d’euros en interessos, el 2,86% del seu PIB. Al mateix temps, Alemanya acaba d’emetre bons a 10 anys a un interès negatiu (-0,05%). Vol dir que els que li presten diners acaben pagant per la custòdia. En 10 anys ha pagat 242.000 milions menys que Itàlia en interessos. Us sembla normal? ¿I us sembla normal que ara mateix estats com Portugal, Espanya o... Xipre paguin menys que Itàlia?

No, però no és aquest el tema. El tema és per què, per exemple, cada estat de la UE ha de pagar preus diferents. Per què no hi ha un bo comú a tota la Unió Europea? El dèficit global de l’eurozona és del 85,1%, considerablement inferior al dels Estats Units. Ara, si es donés aquest cas, l’economia no controlaria tant la política. Un problema.