‘PORCA MISERIA’

Bona Pasqua... I atenció amb la mona!