BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

Una operació per apuntalar la solvència

Recentment s'ha aprovat l'ampliació de capital del Banc Sabadell per un import de fins a 1.300/1.400 milions d'euros per, a priori, impulsar-ne la solvència. Aquesta quantitat suposa un increment del 33,3% / 36,4% sobre el capital actual, una operació dissolutiva i que alleujarà l'estructura financera del banc, però no soluciona el seu dèficit de capital.

L'objectiu del Sabadell és dur a terme l'operació en dos trams: un primer de 650 milions d'euros, que està garantit amb l'entrada de l'inversor colombià Jaime Gilinski i del fons mexicà Fintech mitjançant una col·locació privada accelerada, i un segon, dirigit als accionistes de l'entitat, amb el qual preveu assolir el màxim, entre 1.300 i 1.400 milions d'euros.

Cal tenir en compte que quan una companyia (financera o no) fa una ampliació de capital, pot ser per dos motius: perquè amplia activitats i, per tant, pretén aconseguir una rendibilitat addicional a la inversió afegida dels seus accionistes, o bé fa l'ampliació com a moviment defensiu, perquè no té més remei que solucionar un problema (pèrdues acumulades, inversions ineludibles impossibles d'abordar amb el cash flow generat, etc.). En aquest segon cas no podrà oferir cap rendibilitat addicional amb aquests fons, per la qual cosa l'ampliació serà dissolutiva. En l'ampliació del Sabadell, encara que els seus directius ens indiquin que és per internacionalitzar l'empresa, sabem que és per cobrir forats negres en el passiu. Per contrastar la situació en borsa del banc amb el mercat bancari europeu, durant el 2013 i fins al setembre, el subíndex de bancs de l'EuroStoxx s'ha revaloritzat un 8,4%, en comparació a la baixada del 7,6% del Sabadell.

L'entitat catalana té una part molt rellevant del seu capital regulador recolzat en crèdits fiscals activats (comunament denominats DTAs) generats en les seves recents i múltiples adquisicions (CAM, Banco Gallego, etc.), cosa que representa una debilitat greu en termes de solvència, uns 4.600 milions d'euros nets del seu core capital actual, és a dir, gairebé el 50% del total es correspon a DTAs. De cara al compliment de Basilea III, aquesta operació deixarà el Banc Sabadell en una posició millor, però no resoldrà els problemes de dèficit. Segurament, en un futur no gaire llunyà el banc es veurà obligat a fer una altra ampliació, ja que amb la capitalització dels beneficis queda clar que no en té prou.

En conclusió: l'ampliació és positiva des del punt de vista de la solvència, però no tot és bo. El gran perjudicat serà l'accionista, atès que el valor de les seves accions es diluirà. El preu de l'acció es pot reduir en com a mínim un 25% a mitjà termini, fins als 1,35 euros.