ELS MERCATS
BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

La nova reforma financera no convenç

El duríssim pla de sanejament dels balanços dels bancs espanyols té com a objectiu eliminar dels seus comptes l'elevada exposició al totxo en què s'ha incorregut en els últims anys. Però ¿són suficients aquestes mesures per millorar la situació de la banca i, consegüentment, la situació del mateix país? ¿Reaccionaran positivament els inversors davant d'aquestes mesures?

Tot i que les primeres reaccions de la UE i el Fons Monetari Internacional hagin estat positives, la segona reforma financera en tres mesos no ha estat suficient i els mercats així ho han reflectit, amb caigudes de fins a un 4% en l'Íbex i amb una prima de risc que ha superat els 500 punts bàsics.

La nova reforma comporta la dotació de noves provisions per part del sector bancari. Com a entitat més afectada hi ha la recentment nacionalitzada Bankia, que haurà d'aportar unes provisions addicionals de 4.813 milions. L'entitat va afirmar que compliria els terminis que fixa la nova reforma i, per tant, manté el seu compromís de sanejament i contribució a la reestructuració del sector financer. Malgrat tot, això no es suficient per convèncer un mercat que descompta dia a dia la crisi econòmica europea, i així ho han demostrat les accions de Bankia.

Després de Bankia ens trobem el Santander , amb provisions de 2.700 milions i, en tercer lloc, CaixaBank , amb 2.102 milions. Les següents entitats que formen la gran banca espanyola, el BBVA i el Popular van publicar unes provisions de 1.800 milions i de 2.314 milions, respectivament. Amb aquest panorama d'incertesa financera, durant aquesta setmana hem pogut veure com el conjunt del mercat espanyol ha patit caigudes, encara que, sens dubte, els valors més castigats han estat les entitats bancàries, amb Bankia al capdavant, seguit pel Banc Popular i la resta del sector.

El fet que les entitats hagin de carregar les noves provisions contra els seus propis resultats és l'aspecte que ha provocat la reacció baixista. I aquesta situació pot seguir empitjorant mentre els bancs hagin de suportar provisions tan elevades.

Si es volen sanejar els balanços dels bancs espanyols i fer un pas endavant per superar la forta crisi financera que estem patint, s'han de prendre mesures estrictes, unes mesures que, tot i que a curt termini puguin ensorrar la cotització de les accions en el sector bancari, en un futur permetrien tenir uns bancs sanejats. Això també faria que la seva cotització recuperés els nivells anteriors a la crisi, ja que els bancs mostrarien una imatge de transparència financera. Un cop aplicades les mesures, i un cop fet el test d'estrès, el mercat recuperaria la seva confiança i augmentaria la credibilitat per als inversors que, ara mateix, fugen de la tempesta financera.

Blanca Palacián i Millán Vázquez són analistes de borsa