OPINIÓ
JORDI ALBERICH

La nova llei d'emprenedors: en el bon camí

El recent avantprojecte de llei d'emprenedors va en la bona direcció. S'hi troben algunes propostes rellevants, com la possibilitat de no ingressar a Hisenda l'IVA meritat fins que s'hagi cobrat. Una mesura del tot indispensable, ja que el marc vigent ens duu a situacions grotesques si no fos pel seu dramatisme. Recentment he viscut el cas d'una empresa abocada al tancament per l'extraordinària morositat de la sanitat pública. Uns cobraments que no arriben, que la banca no acostuma a descomptar -comprensible-, mentre que l'empresari sí que es veu obligat a bestreure l'IVA meritat. I, sovint, Hisenda no té manies per embargar l'empresa tot i que el deute que reclami pugui ser molt inferior al que l'empresa acredita davant l'administració.

Una segona proposta rellevant ha estat la limitació en la responsabilitat personal dels emprenedors. Calia fer front al drama d'aquells emprenedors que, davant el tancament de la seva empresa, es veien abocats a la pèrdua del seu habitatge familiar. No és just que des de dalt es vagi dient que no tenim esperit emprenedor i que hem de contagiar-nos de la cultura de risc dels EUA, quan allà el fracàs no es penalitza i la segona oportunitat està a l'abast de tothom. Que l'hi diguin a qui perd l'empresa i el seu habitatge, que torni a intentar-ho!

Cal destacar també de la nova llei que s'apunta una via ràpida de negociació del deute alternativa al concurs, amb possibles quitances de fins al 25% del deute i ajornaments a 3 anys. Cal esperar a veure com es concreta això, però, en qualsevol cas, ve a reconèixer les grans mancances dels procediments concursals, malgrat la bona voluntat de molts jutges. Finalment, sorprèn la iniciativa de concedir la residència a qualsevol ciutadà estranger que adquireixi una vivenda de mig milió d'euros. Em resulta incomprensible mercantilitzar un dret de manera tan barroera, i innecessària.

En general, l'orientació és bona, tot i la incidència relativa d'algunes propostes. Sí que té mèrit haver hagut d'esperar fins a aquesta desfeta per començar a tractar qüestions com l'IVA i la responsabilitat dels emprenedors. Ara caldrà veure quant tardem a assolir un flux normalitzat del crèdit.

Economista