OPINIÓ
JOSEP OLIVER

Els nou manaments de Brussel·les

La Comissió Europea ha decidit no expedientar formalment Espanya pels seus desequilibris macroeconòmics excessius, i ho ha substituït per un seguit de mandats exigents, nou en total. Aquests mandats assenyalen no solament l'abast de les reformes que Espanya necessita, sinó la manca de confiança de Brussel·les en la capacitat i voluntat, perquè el govern espanyol les porti a terme. Per això mateix, i de manera molt sorprenent, la Comissió ha posat deures amb data d'examen final.

Entre els més rellevants, crear abans de finals del 2013 una oficina d'estabilitat pressupostària independent, que supervisi el compliment de les normes pressupostàries. També, amb data límit de final del 2013, definir el factor de sostenibilitat de les pensions: és a dir, rebaixar-les. Per abans del març del 2014, en segon terme, revisió del sistema tributari: modificació de l'IVA i introducció d'impostos indirectes verds . En tercer terme, un nou programa de recapitalització del sector financer.

Addicionalment, quarta feina, abans del juliol del 2013 (és a dir, per demà!), avaluació dels efectes de la reforma laboral. A continuació, mesures contra l'atur juvenil i, abans de finals del 2013, establir un sistema de seguiment del rendiment dels alumnes i formació professional dual. Sisè, programa de lluita contra l'exclusió i la pobresa. Setè, una llei per garantir la unitat del mercat, l'autonomia dels organismes reguladors de la competència. I, abans del març del 2014, llei de suport al lloguer d'habitatge. La reforma del sistema elèctric hauria d'estar també abans de finals del 2013. En darrer lloc, un calendari de reforma de l'administració local i, abans de l'octubre del 2013, un programa de foment de l'eficiència de les administracions públiques.

En resum, la Comissió ens diu: "Vostès són incapaços de reformar-se". Ni mercat de treball, ni sistema educatiu, ni sistema elèctric, ni fiscalitat, ni competència, ni eficiència... Quina avaluació! I el Sr. Rajoy n'ha sortit satisfet, perquè podria haver estat pitjor. Ens podrien haver obert expedient i, amb això, encetar el camí de la intervenció.

Catedràtic d'economia aplicada a la UAB