RETWEETS

El negoci de Facebook

La més gran de les xarxes socials digitals ja té 1.056 milions d'usuaris, un 25% més que l'any anterior. N'ha guanyat gairebé 50 milions en tres mesos, un ritme de creixement en termes absoluts que està mantenint des de fa més d'un any. Una altra constant és la progressiva globalització d'aquesta població internauta: el pes dels usuaris nord-americans i europeus continua baixant i actualment suposa menys del 43% del total.

El que Facebook encara no ha aconseguit globalitzar són els seus ingressos. La facturació trimestral entre el setembre i el desembre del 2012 es va disparar un 40% respecte a l'any anterior, i es va situar gairebé en els 1.600 milions de dòlars, que fan que la xifra acumulada del 2012 superi els 5.000 milions. Això vol dir que cada usuari va generar uns ingressos anuals de 5,3 dòlars. Però la distribució és molt irregular: els nord-americans aporten 13 dòlars i mig, més del doble que els europeus (5,9 dòlars), sis vegades més que els asiàtics (2,35 dòlars) i set més que els de la resta del món (1,84 dòlars).

Aquestes dades procedeixen dels resultats empresarials corresponents a l'últim trimestre del 2012, que Facebook està obligada a fer públics des que cotitza a borsa. Entre les xifres n'hi ha d'altres destacables: la major part de la facturació, més del 85%, procedeix de la publicitat. I el 23% d'aquesta ja correspon als dispositius mòbils, un increment considerable respecte al 14% que va suposar durant el trimestre anterior. L'evolució és lògica: 680 milions d'usuaris -el 64% del total- accedeixen a Facebook alguna vegada al mes des del seu telèfon mòbil, i per primera vegada la quantitat de connexions diàries des de mòbils ha superat la d'accessos web. De fet, hi ha 157 milions que ja no s'hi connecten mai des d'un ordinador. És natural, doncs, que Mark Zuckerberg consideri el 2012 l'any en què Facebook es va convertir en una empresa per a mòbils.

Albert Cuesta és analista tecnològic.