JOSEP OLIVER

La necessària recuperació de la confiança

Els bons registres del mercat de treball de juny (reducció de la desocupació en uns 100.000 aturats a tot Espanya i al voltant dels 15.000 a Catalunya) han donat la primera alegria important des de fa gairebé un any.

Aquestes dades em generen dues reflexions. La primera, que el nostre sector exterior continua amb un ritme que ja voldríem per a la resta de la demanda interna. L'any turístic sembla que serà excel·lent, continuant la molt bona trajectòria del 2010 i 2011 i reflectint els ajustos (davallades de costos i preus) efectuats pel sector des de l'inici de la crisi.

Estem en el bon camí. I cal continuar en aquesta direcció: la demanda externa és el present i serà el futur. Cal entendre-ho, i que aquesta comprensió es tradueixi en mesures polítiques efectives. No sembla que Madrid ho entengui així: els pressupostos de l'Estat per al 2012 indiquen una fortíssima davallada de les inversions en l'eix mediterrani alhora que un augment en els AVE d'Extremadura i Galícia.

La segona consideració fa referència al canvi de tendència en el mercat de treball que es va operar a partir del juliol del 2011. Aleshores, entre abril i juny, també vam reduir l'atur i augmentar l'ocupació.

Malauradament, a partir del juliol de l'any passat va començar una altra recessió: entre aquest mes del 2011 i el març del 2012 s'han perdut a Espanya vora 900.000 llocs de treball, a raó de mil diaris.

Què ha passat? Doncs que la confiança sobre el futur de l'euro i el context de discussió, baralles i malentesos de la política espanyola i catalana van provocar un ensorrament de la confiança sobre el futur, que es va traduir en aquesta nova recessió. Recuperar la confiança és bàsic per encetar la millora econòmica els propers trimestres.

En l'àmbit europeu, els acords de la cimera del 27 i 28 de juny apunten a la unió bancària. I tot i que el procés serà lent, i no es pot accelerar, aquest horitzó hauria de reforçar la seguretat sobre la irreversibilitat de l'euro.

Tant a Catalunya com, sobretot, a Madrid, caldrien amplis acords polítics i socials per donar l'adequada perspectiva al país. El futur que ens espera és tan difícil que només amb consensos molt transversals podrem reduir el patiment.

Tenim la pilota a la nostra teulada. Per restaurar la malmesa confiança, imprescindible per recuperar el creixement i l'ocupació, cal un gran pacte de país. Si no ho fem, la responsabilitat serà només nostra.