CHRISTIAN DE ANGELIS

Com es mouen les mercaderies per Catalunya?

El mar i l'aire guanyen pes en el transport de les exportacions en detriment de la carretera, mentre que el ferrocarril segueix sent l'assignatura pendent

Vaixells, avions, trens i camions transporten anualment mercaderies que entren i surten de Catalunya amb origen o destinació a l'estranger per valor de més de 100.000 milions d'euros. A aquest moviment fronterer s'hi afegeixen els més de 400 milions de tones transportades entre Catalunya i altres autonomies i els més de 659 milions de desplaçaments en transport públic que hi ha anualment al país. En total, el sector del transport en el conjunt d'Espanya genera una facturació superior als 100.000 milions d'euros i quasi 900.000 llocs de treball.

El transport de viatgers i mercaderies, juntament amb l'evolució del parc de vehicles, no només és un termòmetre del dinamisme o la paràlisi d'una economia, sinó també una activitat estratègica per a altres sectors. L'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac) estima que una millora de la logística permetria un estalvi de 5.000 milions d'euros a la indústria espanyola. Segons Miguel Aguilar, director de l'àrea de mercats de la patronal, la recuperació industrial d'Espanya passa per un important avenç en matèria de logística, ja que els costos del transport poden decidir l'assignació de nous models a les factories espanyoles.

Més mar i més aire

L'any passat la carretera va continuar sent la principal via de transport de les exportacions i les importacions catalanes, amb un 61% i un 53,3% del valor total, respectivament. Tot i així, pel que fa a les exportacions, el seu pes ha disminuït en els últims anys a favor dels ports i els aeroports.

L'any 2005 sortien de Catalunya per mar l'equivalent a dos de cada deu euros de les exportacions, i fins a l'any passat la taxa va augmentar fins a tres de cada deu euros. Així mateix, el pes del transport per aire en les exportacions va passar del 4,6% al 8% en els últims vuit anys. Aquestes pujades van anar en detriment dels camions, que l'any 2005 encara concentraven el 70% de les exportacions de Catalunya. En canvi, el ferrocarril, reivindicat com un dels instruments més ecològics i eficients per a la logística, no despunta. L'any passat les exportacions catalanes per tren van representar només el 0,7% del valor total, fins i tot menys que vuit anys enrere, segons dades de l'Institut Espanyol de Comerç Exterior (Icex).

Transport públic

Pel que fa al transport de passatgers, el nombre de desplaçaments en metro no ha variat gaire amb la crisi. A Barcelona, segons l'Instituto Nacional de Estadística, l'any passat es van desplaçar 374 milions de passatgers, enfront dels 366 milions del 2007 i dels 319 milions del 2002. L'any 2012, però, va tancar en negatiu respecte del 2011, amb una caiguda del 4%. La tendència negativa del 2012 es manté en aquest exercici, quan el nombre de passatgers del metro a Barcelona acumula una caiguda interanual del 4,2% del gener a l'abril.

En autobús, la comparació dels quatre primers mesos de l'any és positiva, però per poc. Amb 24,7 milions de passatgers a Catalunya, els viatges en autobús han augmentat enguany un 0,2%.

Magnituds del sector

Segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), referents a l'exercici 2010, Catalunya tenia aleshores 38.580 empreses dedicades al transport terrestre o per canonades, amb un total de 110.200 persones ocupades. El transport marítim sumava només 51 empreses i poc més de 360 ocupats, i l'aeri 42 empreses i 4.235 persones ocupades.

A aquestes activitats s'hi sumen les d'emmagatzematge i altres activitats afins al transport, amb 3.760 empreses i un total de 50.400 persones ocupades, i les activitats postals i de correus, amb 887 empreses i 18.800 treballadors.