Gerent de l'Assecador de l'Empordà
ANDREA RODÉS / NÚRIA NOGUERA

Pere Ballart: "És el moment d'invertir en farratge"

A principis d'aquest any, representants de la companyia agrícola Aldahra Fagavi (joint venture entre l'empresa de Dubai Al Dahra Agriculture i la lleidatana Farratges Gaset) es van reunir amb els pagesos de l'assecador d'userda de Fortià, a Girona, amb una proposta de col·laboració per exportar aquest tipus de farratge als Emirats Àrabs Units i altres països de la regió. L'assecador gironí ha acceptat l'acord, comprometent-se a incrementar la producció d'userda de cara al 2014. "Això ens obligarà a ampliar les nostres instal·lacions i capacitat d'emmagatzematge", explica Pere Ballart, gerent de l'assecador. Si s'aconsegueix el volum i la qualitat de farratge esperat, Aldhara invertirà en la construcció d'una deshidratadora. L'empresa de capital àrab també subvencionarà la llavor d'userda. A canvi, l'agricultor haurà de destinar la producció de llavor a la replantació, per garantir els nivells de producció. "No només regalen la llavor, sinó que també la pagaran més cara; si ara costa 20 pessetes el quilo (0,12 euros), ells ofereixen pagar-la a 22 pessetes (0,13 euros)" explica el gerent.

"Els àrabs veuen que és el moment d'invertir a Catalunya perquè aquí cada vegada hi ha menys pagesos i menys bestiar per alimentar, i per tant, hi ha una sobreproducció d'userda que els pagesos hauran d'exportar", diu Ballart. D'altra banda, la reforma de la política agrícola comuna europea (PAC), encaminada a noves pràctiques ecològiques, com la rotació obligatòria de conreus, exigirà que es cultivi un tant per cent més elevat de farratges per poder obtenir les subvencions. "El farratge no necessita tants nitrats; per tant, no hi ha una contaminació tan elevada del terreny", assegura Ballart.