NICOLA PADOVAN

El màrqueting del Sí-sí

Suposem que tenim un producte qualsevol, que anomenarem... a veure... Sí-sí. Es ven molt bé i arriba a tenir, en determinades àrees, el 70% de quota de mercat. La sorpresa és que, després d'una anàlisi, comprovem que hi ha zones en les quals en lloc del Sí-sí triomfa un competidor que, per comoditat, anomenem No-no. El moment és transcendent, tràgic, perquè al cap d'uns mesos l'empresa sortirà a borsa només si les vendes arriben a cobrir una majoria del territori. Recordem, doncs: el Sí-sí ven molt bé en unes zones i malament en alguna altra, i l'objectiu és arribar al 60% arreu. Què hi podem fer? Un opina: anem a combatre el No-no al seu territori! No és possible que només hi venguem el 15%! Un altre diu: un moment, en aquell lloc ens costarà massa! És més fàcil arribar al 90% al nostre mercat habitual que vendre un 5% més de Sí-sí al territori del No-no. I crec que, segons com, podem, fins i tot, perdre el poc que hi venem. Ogni referència a fatti o persone reali è pura casualitat.