PUNTS BÀSICS

5 lliçons que hem après del nou premi Nobel Jean Tirole

La liberalització dels serveis és positiva perquè reverteix en uns preus més baixos. Però només si segueix dues premisses bàsiques: si està sustentada sobre una regulació eficient i si hi ha un regulador verdaderament independent i molt efectiu. Els mercats no són dolents, només cal que estiguin ben regulats.

Tirole ha creat un marc general que permet als governs dissenyar de manera força sistemàtica les regulacions a les quals estan sotmeses els diferents mercats i adaptar-les després a cadascun, de la banca fins a les telecomunicacions. Es tracta sobretot de qüestions centrals de política sobre com capejar les fusions o els càrtels.

Cada monopoli necessita eines a mida per regular-lo, no val el mateix per a tothom. Eines de control, com controlar els preus, poden tenir efectes perversos. Per exemple, fixar preus a empreses amb domini de mercat pot fer que els preus siguin massa alts i, per tant, els consumidors paguin massa i les empreses tinguin beneficis excessius.

La unió bancària d’Europa serà positiva perquè restarà influència política sobre les entitats. Per Tirole, hi ha pocs sectors més delicats de regular que la banca. Creu que els acadèmics no s’hi han dedicat prou. Advoca per una regulació prou lleugera que fomenti l’emprenedoria però forta per intervenir quan un banc no fa les coses bé.

La seva recerca ha donat eines per saber com evitar que Google abusi del seu paper dominant a la xarxa i actuï com una empresa monopolística. Les teories de Tirole també poden ajudar a entendre l’impacte als mercats d’agents disruptius (com ho pot ser Uber en el sector del taxi) i la irrupció de l’economia col·laborativa en alguns sectors.