INTERNACIONALITZACIÓ
XAVIER GRAU

Les lliçons del ‘corralito’ fan el camí de tornada

Un programa que es va crear per ajudar les empreses argentines el 2001 s’aplica ara a l’Estat per ajudar les empreses a exportar

Gas Natural va posar en marxa l’any 2001 a l’Argentina un programa, anomenat Primera Exportació, per ajudar les petites i mitjanes empreses d’aquell país a internacionalitzar-se. Era una eina per ajudar les pimes a superar la crisi del corralito. El programa constava de formació tècnica i acadèmica i ajudava les empreses a contactar amb altres empreses espanyoles que podien ser clientes. Amb el temps, el programa ha tingut continuïtat, però la crisi d’Europa l’ha fet canviar.

Aquesta setmana s’ha fet una nova edició del programa a Barcelona. Hi han passat set empresaris espanyols i quinze d’argentins. Però la truita s’ha girat. Els empresaris d’aquí són ara els que volen exportar. Joan Vacarissas és un d’aquests empresaris. Enginyer industrial, té una consultora d’eficiència energètica. Amb l’aturada de les renovables a l’Estat no té massa mercat. Busca clients estrangers perquè aquí “el sector, que era molt potent, ara està penalitzat”.

Un cas diferent és el d’Àlex Barberà. Té una empresa de monotorització elèctrica del consum a les llars. Amb software propi, permet tenir tots els paràmetres del consum. Ell també vol exportar però per altres motius. Els seus potencials clients són les grans elèctriques, i les que hi ha a l’Estat es poden comptar amb els dits d’una mà. I vol que el seu mercat sigui el món.

Àlex Ariza és un altre dels participants en el programa. Representa una cooperativa de serveis logístics internacionals. Ofereix a les pimes la consultoria logística i els contactes amb els operadors internacionals perquè puguin portar els seus productes a tot el món. Ariza explica que les pimes tenen molt interès a internacionalitzar-se, però ara hi veu alguna cosa més. “Amb la crisi exportar és una necessitat, cal obrir mercats a fora”, diu.

El director general de la Fundació Gas Natural, Martí Solà creu que un programa d’aquest tipus és necessari, perquè a l’Estat hi ha tres milions d’empreses, un milió i mig de les quals són pimes, però només 40.000 exporten regularment. Per això anima les empreses a invertir temps i recursos per aprendre a exportar. No és casualitat que el primer que s’explica dins del pla de formació és que qualsevol empresa pot ser exportadora.