BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

La lateralitat de l’Íbex-35

Històricament, en borsa, quan un valor puja un percentatge molt elevat en un període de temps, el precedeix una etapa de consolidació de les pujades. Aquest període d’incertesa, en què el valor no marca una tendència clara i es mou entre un rang de preus, es diu lateralitat.

En el cas de l’Íbex-35, veiem que des del gener d’aquest any la cotització ha oscil·lat entre els 9.700 i els 10.500 punts. Aquest comportament de la cotització és una consolidació lògica després de pujar més d’un 30% des del juny de l’any passat i davant les incerteses que han sorgit. La reacció del mercat és totalment conseqüent, ja que recordem que el mercat és un reflex del comportament dels inversors, i els inversors som nosaltres, les persones. Els inversors han acumulat una gran suma de guanys en els últims mesos i l’efecte d’entrar en un nou any, la inestabilitat de les crisis de les emergents i d’Ucraïna, la retirada d’estímuls als EUA i la debilitat del Japó fan que venguin les seves posicions amb grans beneficis i quedin a l’espera o mobilitzin el capital a altres mercats.

Atès que el ral·li alcista des del juny de l’any passat es considera a curt termini, hem de mirar la tendència de l’Íbex més a llarg termini, que veiem que continua sent alcista. Aquest escenari esperançador i optimista de l’Íbex-35 reforça la idea que la lateralitat actual del selectiu espanyol és un tràmit. Recordem que la borsa té memòria, és a dir, que es repeteixen els comportaments de les cotitzacions. Per tant, aquest moviment lateral forma part d’una consolidació natural i totalment comprensible del mercat.

Ara bé, per als que estan pensant a invertir avui, primer cal que es preguntin si són capaços de suportar de veure com la seva inversió puja i baixa i entra en guanys i en pèrdues a l’espera que es decideixi una clara tendència del mercat; per això és molt important posar-se objectius de sortida. I segon, si la primera reflexió és clara, fer la inversió a la part baixa del canal o del rang d’oscil·lació, que en aquest cas, per a l’Íbex-35, seria al voltant dels 9.700 punts.

El nivell clau ara mateix de l’Íbex se situa als 10.500 punts. Si la cotització creués aquest nivell, funcionaria com un accelerador del mercat, perquè tots els inversors estarien esperant aquest moment, i hi hauria un gran moviment de compra de valors que faria pujar les cotitzacions.

D’altra banda, el ral·li alcista dels últims mesos ha estat protagonitzat per empreses de mitjana capitalització. En canvi, les blue chips han tingut una actuació moderada. Val la pena considerar que després d’aquesta lateralitat siguin les blue chips les impulsores del mercat, ja que tenen negocis més sòlids i diversificats, i menys subjectes a volatilitat.