MACRO
CHRISTIAN DE ANGELIS

Ser jove avui: dos milions d'actius en situació crítica

Entre els catalans de menys de 35 anys, hi ha més atur, immigració i població reclusa que en el conjunt de la societat

Ser jove avui: dos milions d'actius en situació crítica Zoom

Mileuristes, ni-ni i indignats són algunes de les etiquetes que s'han atribuït en els últims anys a amplis col·lectius de la població més jove, que, estadístiques a la mà, està en una situació molt més difícil de la que hi havia només cinc o deu anys enrere.

Daniel Raventós, doctor en ciències econòmiques de la Universitat de Barcelona, destaca les negatives circumstàncies que envolten els joves en l'actualitat. "Molt poques vegades a Catalunya s'ha produït una situació com aquesta, en què tota una generació es veu obligada a emigrar i en unes condicions no gaire bones", comenta Raventós.

Un de cada quatre catalans, exactament el 24,7% de la població, té entre 15 i 34 anys. Són les 1.872.465 persones que formen el col·lectiu més dinàmic de la societat i l'economia i que, en bona mesura, en definiran el futur. Què en diuen les estadístiques?

Estrangers

El 26,5% dels joves residents a Catalunya no tenen la nacionalitat espanyola. És un percentatge molt superior al de la població de Catalunya en el seu conjunt, en què més del 84% dels habitants són espanyols.

Amb un total de 91.131 empadronats, la marroquina és la nacionalitat més abundant entre els joves estrangers. De fet, els marroquins representen gairebé un de cada vint joves catalans. Els segueixen els de nacionalitat romanesa, amb un 2,6% del total de joves; els equatorians, amb un 1,4%, i els bolivians, pakistanesos, italians, colombians i xinesos, amb més d'un 1% del total de joves.

Atur

Entre els menors de vint anys la taxa d'activitat és del 20,3% de la població, un valor que augmenta fins al 66,6% entre la població catalana (per sobre de la mitjana) d'entre 20 i 24 anys, segons dades de l'última Enquesta de Població Activa (EPA).

Els nivells d'atur dibuixen una situació significativament pitjor per als joves. Entre els menors de 20 anys la desocupació arriba al 77% de la població activa a Catalunya, i entre els actius de 20 a 24 anys, fins al 47%.

Família: passats els 30

Tot i que la immigració ha contribuït a frenar-ne l'alça, l'edat mitjana de les mares a Catalunya és cada cop superior. Si fins a l'any 1992 les mares tenien una edat mitjana inferior als trenta anys, l'any 2010 l'edat mitjana va pujar fins als 31,13 anys.

Els joves també es casen cada cop més tard. Segons dades corresponents al conjunt d'Espanya, l'edat mitjana del primer matrimoni se situa als 33,2 anys entre els homes i als 31 anys per a les dones, quan l'any 1991 aquestes edats se situaven als 28 i 26 anys, respectivament.

A la presó

Dels prop d'1,9 milions de joves residents a Catalunya, 20.838 són a la presó. Es tracta de persones de 18 a 35 anys condemnades pels tribunals de Catalunya, excloent-ne les afectades per sentències dels òrgans centrals de la justícia, que computen a la Comunitat de Madrid. La taxa de joves a la presó és molt superior a la que es dóna al carrer: el 62% dels reclusos de Catalunya tenen un màxim de 35 anys. Entre els joves reclusos, el 58% són de nacionalitat espanyola. Respecte als estrangers de fins a 35 anys, els més nombrosos són els d'origen africà, seguits dels americans i els de la UE.

Més de la meitat de les condemnes a joves corresponen a delictes contra la seguretat col·lectiva (seguretat vial, salut pública, etc.).

Menys que mileuristes

Tot i que no hi ha estadístiques sobre les rendes mitjanes del col·lectiu de joves, Raventós sosté que "avui en dia un mileurista és un privilegiat, ja que la majoria dels joves actius estan per sota d'aquest nivell de renda".