ENTREVISTA
TONI GARGANTÉ

"La banca està integrant negocis per ocupar els treballadors"

Carlos Eres / C. CALDERER Zoom

El Deutsche Bank va segregar la divisió informàtica el 2001. La filial espanyola de Sant Cugat ja comptava amb un gran coneixement en serveis bancaris. GFT, un grup de tecnologies de la informació fundat per Ulrich Dietz, va comprar l'àrea del banc alemany. El responsable de GFT al mercat espanyol, Carlos Eres, explica el replantejament d'estratègies dels bancs cinc anys després de l'esclat de la crisi.

Europa no treu els ulls dels bancs espanyols. Com es viu aquesta situació des de l'òptica d'un proveïdor?

Com una oportunitat per donar noves eines de creixement als nostres clients. La gent va cada cop menys a la seva oficina bancària i realitza més operacions a distància. Per això, ara ens hem centrat molt en l'evolució de la banca mòbil i les xarxes socials. Molta gent el primer que fa quan es lleva al matí és connectar-se amb qualsevol aparell a la xarxa. Aprofitant aquesta evolució tecnològica també hem desenvolupat serveis per a comunitats internes d'empleats i clients. Aquestes xarxes poden servir per donar més prestacions a una comunitat de jubilats, per posar-ne un exemple.

Com serà la banca del futur amb aquest procés de fusions?

Els bancs estan reduint les xarxes d'oficines. I al final és possible que quedin només una desena d'entitats. És obvi que el mercat es farà més petit, al mercat espanyol, però la nostra especialització en banca universal ens enforteix. També és veritat que per això hem anat a l'estranger, perquè GFT és un grup alemany molt descentralitzat. Des de la nostra seu de Sant Cugat hem fet el salt al Brasil, un mercat de gran creixement, on ja tenim 170 treballadors, que també fan projectes per als Estats Units i el mateix mercat espanyol.

Però on s'ha notat més la crisi als bancs?

Les entitats financeres ja fa molts anys que van iniciar un procés d'externalització d'activitats que no eren centrals i en què podien trobar més estalvis. Ara aquest procés s'ha aturat precisament per la gran reestructuració del sector que s'ha fet els últims anys. En tot cas, la majoria de les entitats compten amb un elevat excedent de treballadors, fruit de la caiguda d'activitat i de les fusions iniciades. Això ha fet pensar bona part de les entitats, que han integrat negocis que havien segregat per ocupar els empleats excedents. És el que s'anomena internalització (insourcing). Just el procés contrari.

Quin tipus de serveis?

Processos d'escaneig de documents, transaccions, oficines i serveis centrals, centres de telefonia (call centers), etc. Tot el que fa temps s'havia donat a fer a tercers, i això, esclar, ens afecta, perquè nosaltres també prestem aquest tipus d'activitats.

L'empresa compta amb un centre d'excel·lència.

La nostra experiència s'ha notat en la confiança que ens ha donat la central alemanya, perquè des de fa un any portem des de Sant Cugat la responsabilitat mundial del centre de tecnologia, innovació i mobilitat per al sector bancari.

PERFIL

Ja havia treballat a la divisió del Deutsche Bank que GFT va adquirir a principis de la dècada passada, de manera que Carlos Eres coneix perfectament el negoci. En plena crisi, el grup vol gairebé duplicar la facturació, que el 2011 va arribar als 272,3 milions d'euros. El pla estratègic se centra a arribar als 500 milions el 2015 entre l'increment de l'activitat a l'estranger i possibles compres d'empreses. L'aposta de Carlos Eres per Catalunya ha estat clara. A la seu de Sant Cugat hi treballen més de 400 persones i fa només uns mesos el grup ha obert una nova seu a Lleida, on preveu crear 150 llocs de treball.