EMPRENEM
CHRISTIAN DE ANGELIS

La indústria, la protagonista de la recuperació

L’activitat empresarial torna a créixer després de dos exercicis en disminució i permet a Catalunya complir l’objectiu de la UE per al 2020: que el 20% del PIB sigui industrial

La indústria, la protagonista de la recuperació / CREDIT FOTO Zoom

La fabricació de manufactures guanya prestigi econòmic a tot Europa i les veus per una reindustrialització del continent se succeeixen en diferents àmbits. Entre els últims a pronunciar-s’hi hi ha el mateix vicepresident de la Comissió Europea, Antonio Tajani, que aquesta setmana va assenyalar durant una visita a València que “sense indústria, sense economia real, els sacrificis són inútils i fan mal”. L’objectiu, va recordar el comissari italià, és que el 2020 la indústria generi el 20% del PIB europeu, enfront del 15,2% actual.

A Catalunya, la indústria sempre ha tingut un paper rellevant en l’economia i, a finals dels anys setanta, superava el 45% del valor afegit brut. El pes industrial ha baixat molt significativament en les últimes dècades, però tot i així la indústria manté a Catalunya una posició més significativa que en el conjunt d’Espanya. Atenent les dades del 2012, les últimes disponibles, Catalunya ja hauria complert els objectius de Tajani per al 2020, amb una participació del 20,9% de la indústria en el PIB català. Al conjunt d’Espanya, en canvi, la indústria té encara recorregut i actualment genera el 17,4% de la renda anual del país.

En termes relatius, la indústria ha guanyat importància econòmica a Catalunya en els últims anys de crisi, en passar del 19,9% del 2010 al 20,6% del 2011 i al 20,9% del 2012, però això és degut més a la baixada d’altres sectors que al mateix desenvolupament industrial. El valor afegit brut industrial va augmentar a Catalunya un moderat 0,7% el 2012, fins a un total de 39.999 milions d’euros. En el conjunt de la UE, l’augment va ser del 0,8%.

Més exportacions

Però la situació pot estar canviant i una nova perspectiva econòmica en el conjunt europeu, i fins i tot en el mercat espanyol, fa créixer les possibilitats d’incrementar les exportacions industrials. De fet, aquesta nova situació va permetre ja el 2013 un canvi de tendència en l’activitat de la indústria catalana, amb el primer augment anual de l’índex de producció industrial (IPI) en tres exercicis.

Després de baixar un 1% el 2011 i un 4,7% el 2012, l’IPI va pujar a Catalunya un 0,8% el 2013. Aquesta evolució contrasta amb la registrada en el conjunt de l’economia espanyola, on la indústria va encadenar el tercer exercici de descens de l’activitat, amb una caiguda de l’1,8%.

A més, els resultats dels últims mesos del 2013 creen una expectativa positiva per al 2014: després de començar l’any caient a ritmes de fins al 7,6% i pujant a més del 8,5%, amb una evolució erràtica, la pujada de l’IPI ha estat continuada a partir del setembre. Aquell mes l’activitat industrial va augmentar a Catalunya un 4,9% interanual.

Motor i confecció

Amb dades relatives al conjunt d’Espanya (no hi ha informació disponible per comunitats autònomes), els sectors que millor van evolucionar l’any passat són els de fabricació de productes de motor, amb un increment del 6,3%; la confecció de roba (+4,6%), i la captació, depuració i distribució d’aigua (+3,8%), a més del grup d’altres indústries manufactureres, amb un increment del 6,9%. En canvi, van caure especialment les indústries extractives d’antracita, hulla i lignit, amb una baixada del 31,2%; les de fabricació de mobles, amb un 14,1%, i les altres indústries extractives, un 10,7%.

A l’augment de l’activitat s’hi suma a Catalunya un context més ampli de devaluació interna, en què preus i salaris es contenen amb la corresponent millora de la competitivitat. A la indústria, aquesta contenció es va veure reflectida el 2013 amb un augment dels preus industrials de només el 0,7% anual, enfront de la pujada del 3,3% de l’exercici precedent.