PERSPECTIVA
JOSEP OLIVER

La incertesa berlusconiana

Si Berlusconi torna a posar en qüestió l'euro, generarà incertesa i frenarà la recuperació

El precipici fiscal a què es dirigeixen els Estats Units ha obligat la Reserva Federal a perllongar la distensió monetària i a fer un pas explícit, i radical, en els seus objectius. La Feds'ha compromès a comprar, mensualment i des del gener, 45.000 milions de dòlars (34.000 milions d'euros) de deute públic més 40.000 milions més de bons privats amb garantia hipotecària. El 2013 injectarà prop d'un bilió de dòlars. També es compromet a no apujar els tipus d'interès fins que la taxa d'atur no baixi del 6,5%, cosa que no s'espera abans del 2015. Per què aquestes accions tan radicals? Perquè l'economia dels EUA s'està aturant de manera preocupant i, davant l'horitzó fiscal del 2013, el banc central vol evitar entrar en una nova recessió.

Quines són les raons d'aquesta frenada? No és que els EUA no practiquin una política fiscal ultraexpansiva, que està augmentant el deute públic a raó d'uns 10 punts de PIB per any. La incertesa la provoca el debat Obama-republicans. Sigui quin sigui el desenllaç, el que s'ha de tenir en compte és com la incertesa afecta empresaris i consumidors: tothom atura la despesa i s'intenta protegir.

Això mateix ens pot passar ara a nosaltres, amb la irrupció de Berlusconi proposant, de fet, la ruptura de l'euro. Els efectes d'aquesta possibilitat ja els hem patit: entre el juliol i el desembre del 2011 es va estar jugant amb la tesi que Espanya i Itàlia podrien abandonar la moneda única.

La sortida de 350.000 milions d'euros d'Espanya i el col·lapse de l'activitat, entre el juny del 2011 i el setembre del 2012, mostren l'impacte que pot provocar la nova aventura berlusconiana. La davallada de l'activitat a Europa des de l'estiu del 2011 (Alemanya estava creixent un 4% en el primer semestre) il·lustra els perills de posar en qüestió la moneda i esquarterar una cosa tan subtil com la confiança. És cert que les polítiques de retallades fan mal al creixement. Però l'experiència dels EUA, amb una política fiscal ultraexpansiva i amb greus problemes per mantenir un mínim increment de l'activitat, mostra els terribles efectes de la desconfiança. És necessari restablir-la a ambdós costats de l'Atlàntic, i particularment al sud d'Europa.

Josep Oliver és catedràtic d'economia aplicada a la UAB.