Hotels catalans de 'tot inclòs' se salten la prohibició de vendre alcohol

La Generalitat no permet fer promocions que incitin el consum abusiu d'alcohol, però molts hotels de braçalet ho ignoren i inclouen la barra lliure

L'HTop Calella Palace, al Maresme, és un dels hotels que ofereixen el règim de 'tot inclòs' a la costa catalana / CRISTINA CALDERER Zoom

A Catalunya, l'oferta hotelera de tot inclòs és força reduïda i es concentra principalment als voltants de Lloret de Mar (Costa Brava) i Salou (Costa Daurada), amb la presència de cadenes locals com HTop Hotels o H10 Hotels. "Alguns d'aquests hotels han readaptat les seves instal·lacions per poder oferir aquest servei i ajustar-se a l'auge de la demanda", explica Guillermo Vallet, director d'operacions d'Hoteles Catalonia.

"Els turoperadors britànics van ser els primers a oferir aquest model, que a poc a poc va anar quallant en altres regions de platja, com el nord de l'Àfrica, les Balears, les Canàries i fins i tot alguns punts de la costa andalusa i catalana", explica Joan Molas, president de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics, CEHAT.

Les revoltes àrabs, la crisi econòmica i la necessitat d'ajustar la despesa vacacional han convertit els paquets turístics i el tot inclòs en una opció més atractiva per als estrangers que visiten Catalunya. Segons la CEHAT, dels 15,5 milions de visitants estrangers que s'esperen que visitin la comunitat el 2013, un 15% ho faran a través de turoperadors, els principals proveïdors de paquets turístics. D'aquest 15%, entre un 6% i el 7% corresponen al tot inclòs, comenta Molas. L'enquesta de l'Eurobaròmetre estima que el tot inclòs va ser contractat el 2012 per un 26% dels turistes europeus.

Dificultats locals

"La inestabilitat que existeix al nord d'Àfrica, des d'Egipte fins a Tunísia, ha provocat un desplaçament dels turistes de braçalet cap a Espanya, però el percentatge que arriba a Catalunya és molt residual, ja que no es una modalitat de turisme característica d'aquí", informa un portaveu de l'Agència Catalana de Turisme (ACT).

Dues raons expliquen l'escassa presència del tot inclòs a nivell català: en primer lloc, que Catalunya com a destí turístic ofereix una gran diversitat gastronòmica, cultural i lúdica que no compensa quedar-se tancat a l'hotel, explica el tècnic de l'ACT.

En segon lloc, l'actual normativa catalana de salut pública prohibeix la pràctica d'activitats promocionals que incitin el consum abusiu d'alcohol, com la barra lliure o el 2x1, que és un dels al·licients que ofereix aquesta fórmula. "Tot i que no hi ha una referència literal al tot inclòs , s'entén que una tarifa d'hotel que permet el consum il·limitat de begudes alcohòliques va en contra de la llei", explica a l'ARA Joan Colom, subdirector de Drogodependència i Sida de la Generalitat de Catalunya.

De fet, l'any passat, el Govern va obrir diversos expedients a hotels per aquest motiu i ja ha advertit els turoperadors que no poden promocionar el tot inclòs amb begudes alcohòliques.

De tota manera, i malgrat aquesta normativa, l'ARA ha pogut comprovar que hotels com el HTop Calella Palace ofereixen aquest agost tarifes tot inclòs per 295 euros la nit l'habitació doble, incloent barra lliure de begudes alcohòliques de marca blanca.

Turisme de turoperadors

En els primers cinc mesos de l'any, Catalunya ha rebut més de 5 milions de turistes estrangers de primera destinació, un 5,4% més que un any abans. Els principals mercats emissors han estat els països nòrdics, Alemanya i Rússia (+24%, +22% i +21%, respectivament), segons xifres de la Generalitat de Catalunya.

L'any 2013 s'esperen prop de 55 milions de turistes estrangers a tot Espanya, el 32% dels quals vindran a través de turoperadors, segons xifres del gremi hoteler espanyol (CEHAT). A Catalunya s'esperen 15,5 milions de visitants estrangers, el 15% provinent de turoperadors.

Els consumidors de tot inclòs representen un 6-7% dels turistes estrangers que arriben a Espanya amb turoperadors, un segment que s'ha incrementat 3 punts respecte al 2012, segons el CEHAT.